Twitter Küçük İşletmeler İçin Reklam Hizmetine Başladı
27 March 2012
English Time Dil Okulları | Yaşam Boyu Eğitim Akademisi | Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
2 April 2012

Türkiye’de 2011 Yılı Dijital Reklam Harcamaları 721 Milyon TL

Dijital Tüketim Yaygınlaşıyor, Dijital Reklam Yatırımları Yükseliyor!

Türkiye’de 2011 Yılı  Dijital Reklam Harcamaları 721 Milyon TL’yi buldu. 

Tüm dünyada dijital pazarlama endüstrisinin gelişmesi için kurulan ve halen 33 ülkede faaliyet gösteren IAB’nin (Interactive Advertisement Bureau) Türkiye merkezi IAB Türkiye, “2011 Dijital Reklam Yatırımlarını”nı açıkladı.

IAB Türkiye Başkanı Ahmet Pura’nın, İcra Kurulu Üyeleri ile birlikte açıkladığı 2011 Dijital Reklam Yatırımları Raporu AdEx-tr, kırılımları ve tanımlarıyla birlikte sunuldu.

IAB Türkiye 2011 Dijital Reklam Harcamaları Raporu’na göre;

• Display, arama raporu, mobil reklam, ilan sayfaları, e-posta, in game advertising gibi uygulamalardan oluşan internet reklam yatırımları toplamı; 721 milyon TL,

• Gösterim/tıklanma bazlı reklam, video, sponsorluk ve gelir paylaşımlı reklam yatırımlarından oluşan “Display Reklam Yatırımları”; 294 milyon TL,

• Ücretli sıralama, arama motoru görüntülü reklam ağından oluşan “Arama Motoru Reklam Yatırımları”; 339 milyon TL,

• Mobil gösterim ve mobil opt-in SMS/MMS’den oluşan “Mobil Reklam Yatırımları” 25 milyon TL, oldu.

• İlan sayfaları reklam yatırımları 58 milyon TL olurken, e-posta ve in game advertising reklam yatırımları toplamı 5 milyon TL olarak gerçekleşti.

IAB Türkiye Başkanı Ahmet Pura toplantıda “İnternetin ‘en hızlı gelişen mecra’ ünvanını koruduğunu gördük. Türkiye’nin büyüme trendi dünya ile benzerlik gösteriyor. Örneğin World Federation of Advertisers (WFA) 2011 yılı dünya toplam reklam yatırımlarının büyüklüğünü 501,7 milyar $ olarak öngörürken, Boston Consulting Group’un yaptığı bir araştırmaya göre, 2010’da tek başına ABD’de internet ekonomisinin büyüklüğü 684 milyar $’a ulaşmış, GSMH’dan aldığı pay %4,7’ye çıkmış. Bu araştırma internetin 2016’ya kadar dünyanın ilk 20 ülkesinde ortalama %10 büyüyeceğini, bu rakamın gelişmekte olan ülkelerde iki katına çıkacağını ortaya koyuyor.

Benzer şekilde ZenithOptimedia’nın 2012 Mart tarihli araştırması, internet reklam yatırımlarının 2014’e kadar yılda ortalama %21 artacağını öngörüyor. Araştırma, bu dönemde özellikle display ve ücretli arama reklam modellerinin öne çıkacağını gösteriyor. Türkiye verileri, uluslararası araştırmalarda öngörülenlere uygun bir seyir izliyor” dedi.

Türkiye’nin, 25 milyon kullanıcı sayısı*** ile internet nüfusu açısından bölgesinde Rusya’dan sonra ikinci büyük ülke konumunda olduğunu vurgulayan Ahmet Pura, internet kullanıcılarının %56’sının erkek, %44’ünün kadın*** olduğuna, ayda ortalama 49:45 saatini*** internette geçirdiklerine dikkat çekerek internetin medya tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtti. Örneğin**** 15-34 yaş aralığında, internetten televizyon izliyorum diyenlerin oranı toplamda %74,41 iken, internetten radyo dinliyorum diyenlerin oranı %76,21, gazete okuyorum diyenlerin oranın ise %69,33 olduğunu belirtti.

Ahmet Pura toplantıda ayrıca IAB Türkiye’nin kısa ve orta vadeli hedeflerini de paylaştı. Pura şunları söyledi: “IAB Türkiye, ajans – reklamveren – medya üçlüsünün aynı çatı altında buluştuğu, sektörün ortak yararı için birlikte çalıştığı bir meslek örgütü. Bu özellik IAB’yi benzersiz kılıyor, farklı bakış açılarının analiz edilmesine, sektöre bütünsel bir anlayışla yaklaşılmasına imkân veriyor. Dijital dünya hızla gelişiyor. Pazarlama iletişiminin, marka yönetiminin, işletmelerin paradigmaları değişiyor. Konvansiyonel akıl dijital akla dönüşüyor. Bu ortamda gençliğin dinamizmi ile deneyimi birleştirdik. Hedefimiz dönüşümün uluslararası standartlarda gerçekleşmesine destek vermek, sürdürülebilir bir büyüme modeli geliştirilmesine katkı sağlamak, kontrolsüzlüğün yol açabileceği tehlikelerin önüne geçerek, sektörel denetim mekanizmalarını geliştirmek, Türkiye’yi EMEA bölgesinin djital hub’ına dönüştürmek. Bu hedefler doğrultusunda çeşitli çalışmalar başlatmış bulunuyoruz. Avrupa’nın önemli dijital organizasyonları arasında yer alan Interact’ı İstanbul’a almak, atılacak ilk adımlar arasında bulunuyor. Ayrıca IAB Europe Yönetim Kurulu’na girmeyi ve IAB’nin uluslararası yapılanmasında öne çıkan ülkeler arasında yer almayı amaçlıyoruz. ”

***Kaynak: Gemius SA
****Kaynak: IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Kasım 2011

Furthermore, the app’s scarce collection of scales is bad enough, www.cellspyapps.org/ but hiding many of them behind a paywall just confuses the value

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *